Techninė priežiūra

Techninė priežiūra yra sudėtinė ir viena iš svarbiausių statybos veiklų, užtikrinanti rezultato kokybę. Mes esame nuoseklaus ir sistemingo paslaugos teikimo principo šalininkai – siekiame aktyvaus techninių prižiūrėtojų dalyvavimo visoje statybos eigoje.

Medžiagos

Prižiūrime, kad statybos medžiagos ir įrengimai būtų naudojami sąžiningai ir produktyviai.

Kokybė

Vykdome atliekamų darbų kokybinių parametrų patikrą bei teikiame išsamią informaciją apie šių parametrų neatitikimą.

Vientisumas

Padedame tinkamai planuoti ir prioritetizuoti vykdomus darbus, kad būtų išlaikomas projekto įgyvendinimo vientisumas.

Dokumentacija

Pasirūpiname, kad statybos dokumentacija būtų vedama tvarkingai, tiksliai ir laiku.