Projektų ir statinių ekspertizė

Savo darbą suprantame ne kaip kontrolinę funkciją, bet kaip pagalbą projektuotojams, kartu siekiant bendro tikslo – kokybinių projekto parametrų. Todėl dažnai mūsų ekspertai dirba lygiagrečiai su projektuotojais, daugiau dėmesio skirdami klaidų prevencijai nei vien jų tikrinimui ir korekcijoms.

Jau daugiau nei 10 metų  turime subūrę atestuotų ekspertų komandą ir galime atlikti visų projekto sudėtinių dalių bei bendrąją projekto ekspertizę. Projektų ir statinių ekspertizės veikla yra skirta projektų parengimo kokybės užtikrinimui, esminių statinio reikalavimų atitikčiai garantuoti. Teisę užsiimti šia veikla mūsų įmonei suteikia 2004 m. SPSC prie LR Aplinkos ministerijos išduotas Kvalifikacijos atestatas Nr. 3595.

 

Resursų efektyvumas

Klaidų prevencija ir glaudus bendradarbiavimas su projektuotojais padeda sutaupyti laiko ir kaštų.

Kokybė

Lygiagrečiai projektavimo veiklai vykdoma projekto ekspertizė padeda efektyviau pasiekti reikiamos projekto kokybės.

Atitiktis

Užtikriname, kad parengtas projektas atitiktų norminius reikalavimus, o jo įgyvendinimą būtų galima pradėti iškart – be delsimo ir biurokratinių rūpesčių.

Pasiektas tikslas

Profesionaliai atliekama ekspertizė padeda sklandžiau ir visapusiškiau išpildyti klientų bei visų proceso dalyvių lūkesčius.